Licytacje

Pierwsza licytacja udział 1/2 w lokal spółdzielczym własnościowym, położonym w Końskich przy ul. Polna 7B/7

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 25-03-2024 roku, o godz. 12.00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udział 1/2 w lokal spółdzielczym własnościowym, położonym w Końskich przy ul. Polna 7B/7, nie posiadającym założonej księgi wieczystej należącym do dłużnika Ślusarczyk Paweł.
Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 26,60 m2 położony na drugim piętrze , budynku wielomieszkaniowego . Lokal składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Lokal wyposażony w instalację : elektryczną , wodociągową , kanalizację sanitarną, centralnego ogrzewania, instalację gazu ziemnego. Na dzień oględzin odłączone media. Stan techniczny lokalu- słaby.

Suma oszacowania całego lokalu mieszkaniowego wynosi: 108 655,00 zł
Suma oszacowania udziału 1/2 w lokalu mieszkaniowym wynosi: 54 327,50 zł

Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania 1/2 udziału wynosi: 40 745,63 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania 1/2 udziału wynosi: 5 432,75 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy GKm 42/23.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 11-03-2024 roku od godz. 9.00 do 10.00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości zabudowanej domem w miejscowości Stąporków

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 18-03-2024r., o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej rolnej zabudowanej położonej w miejscowości Stąporków przy ul. Miła 2, gmina Stąporków, woj. świętokrzyskie, należąca do Grodecki Waldemar, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00059868/6.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa rolna zabudowana składająca się z działki o nr 4585o powierzchni 0,0840 ha, obręb 0009 miasta Stąporków, położona 26-220 Stąporków, ul. Miła 2, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz budynkami gospodarczymi. Budynek mieszkalny parterowy o konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym z naczółkami pokryty blachodachówką i z nieużytkowym poddaszem. Na działce znajduje się jeszcze budynek gospodarczy murowany z dachem o konstrukcji drewnianej, jednospadowym pokryty eternitem oraz drewniane budowle gospodarcze (kurniki), które nie są związane na stałe z gruntem. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego – 81,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego – 65,37 m2. Stan techniczny budynku mieszkalnego – średni. Powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego – 65,00 m2. Kształt działki nieregularny, wielokątny ale dość korzystny do zagospodarowania. Dojazd drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka jest ogrodzona i zagospodarowana. Przeznaczenie w „Studium”: tereny rolne. Teren wyposażony jest w energię elektryczną, woda z sieci miejskiej, kanalizacja ściekowa i gaz ziemny.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 162.467,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 121.850,25 zł.

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 16.246,70 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy GKm 24/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 04-03-2024r. od godz. 9:00 do 10:00.
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w Końskich

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że

w dniu 11-03-2024 roku, o godz. 11.00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny należącej do dłużnika Daniel Ołownia położonej w Końskie przy ul. Gimnazjalnej 41c/414 dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00049077/1.
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, o powierzchni użytkowej 38,94 m2, położony na 4 piętrze budynku wielomieszkaniowego, składający się z dwóch pokoi, kuchni połączonej z przedpokojem i łazienki z wc , z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej 3894/259563 w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku. Lokal wyposażony w instalacje : elektryczną , wodociągową, kanalizację sanitarną , centralnego ogrzewania, instalację gazu ziemnego. Na dzień oględzin odłączone media: energia elektryczna i gaz , stan techniczny lokalu- dobry.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi: 167 292,00 zł
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 125 469,00 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 16 729,20 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 59/23.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 26-02-2024 roku od godz. 9.00 do 10.00
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nadziejów, gmina Stąporków

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 04-03-2024r., o godz. 11:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 983 k.p.c. druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Nadziejów, obręb 0023, działka numer 151, gmina Stąporków, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, należącej do Trudnos Urszula, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00001574/7.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem handlowo – usługowym, tj. działka o nr ewidencyjnym 151 o pow. 0,0600 ha. Kształt działki nieregularny, wielokątny, ale dość korzystny do zagospodarowania.
Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie powierzchni. Budynek handlowo – usługowy jest murowany, parterowy, częściowo podpiwniczony z dachem jednospadowym pokryty papą. Budynek od kilku lat jest nieużytkowany i nieogrzewany. Powierzchnia zabudowy budynku – 162,00 m2. Powierzchnia użytkowa budynku – 131,64 m2. Stan techniczny budynku -słaby.
Z mapy ewidencyjnej wynika, że fragment w/w budynku handlowo-usługowego posadowionego na działce 151 przekracza granice prawne działki i znajduje się na działce 149. Powierzchnia przekroczenia ok. 54 m2. Wyposażenie w infrastrukturę techniczną: – energia elektryczna (brak zasilania w budynku); – odprowadzenie ścieków do szamba; – woda ze studni (wodociąg na sąsiednich działkach). Dojazd do działki – bardzo dobry: droga publiczna o nawierzchni asfaltowej.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 118.065,00 zł.
Cena wywołania 2/3 sumy oszacowania wynosi: 78 710,00 zł.

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 11.806,50 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 1072/18.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 18-03-2024r. od godz. 9:00 do 10:00.
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Obwieszczenie o licytacji udziału 1/9 nieruchomości położonej w Końskich

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 11-03-2024 roku, o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja udziału 1/9 w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Końskie przy ul. Kazanowskiej nr 13, 15 i 15a, gmina Końskie, powiat konecki, woj. świętokrzyskie należący do dłużnika Zieliński Dariusz, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o nr KI1K/00000066/6.
Przedmiotem licytacji jest udział 1/9 w nieruchomości gruntowej zabudowanej obejmujący działkę gruntu o nr 4493 o pow. 0,0752 ha. Działka jest zabudowana trzema budynkami o funkcji mieszkalno – usługowo – handlowej oraz czterema budynkami gospodarczymi. Brak wyznaczonych granic prawa własności udziałów i wyodrębnienia poszczególnych lokali. Bezpośrednio przy ulicy Krakowskiej nr 13 i 15 znajdują się dwa połączone parterowe murowane budynki pełniące funkcję mieszkalno – usługowo – handlową, natomiast od strony wewnętrznego podwórka znajduje się budynek murowany, dwukondygnacyjny nr 15 a. Ilość kondygnacji zadziemnych – 1: parter przy ulicy Kazanowskiej 13 i 15, od strony podwórka parterowa oficyna połączona z budynkiem dwukondygnacyjnym nr 15 a. Powierzchnia zabudowy budynku nr 13: 127 m2. Powierzchnia zabudowy budynku nr 15: 169 m2. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 15a: 42 m2. Budynki są bardzo zróżnicowane zarówno pod względem stanu technicznego, konstrukcji jaki i wyposażenia. Niektóre elementy budynku wymagają gruntownego remontu i modernizacji. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ulica Kazanowska
o nawierzchni asfaltowej. Wg „Miejscowego planu zagospodarowania” – działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem
1 MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Kształt działki regularny, zbliżony do kwadratu. Wyposażenie terenu: energia elektryczna z sieci N/N, woda z sieci miejskiej, kanalizacja sanitarna (sieć miejska), gaz ziemny.

Suma oszacowania udziału 1/9 nieruchomości wynosi: 84.872,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 63.654,00 zł
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 8.487,20 zł

Rękojmię w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 836/22.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia sprzedaży i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nieruchomość można oglądać w dniu 26-02-2024r. od godz: 09:00 do godz: 10:00. Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu (413753015).

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Obwieszczenie o licytacji nieruchomości położonej w miejscowości Barycz, gmina Końskie

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 04-03-2024r., o godz. 10:30

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. pierwsza licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Barycz, działka nr 421/3, gmina Końskie, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, należąca do Pielarz Wojciech, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00035167/8.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana tj. działka o nr ewidencyjnym 421/3 o pow. 0,4300 ha. Kształt działki nieregularny, zbliżony do trapezu ale korzystny do zagospodarowania. Teren o lekko zróżnicowanej rzeźbie terenu. Działka nie jest ogrodzona. Na dzień oględzin teren porośnięty roślinnością krzewami i drzewami. Dojazd do działki: brak bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dojazd dobry – drogą gruntową, nieutwardzoną. Przeznaczenie działki
w „Studium”: tereny rolnicze.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 59.641,00 zł.
Cena wywołania 3/4 sumy oszacowania wynosi: 44.730,75 zł

Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 5.964,10 zł i należy ją wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji
w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Kmp 22/21.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Nieruchomość można oglądać w dniu 19-02-2024r. od godz. 9:00 do 10:00.
Operat szacunkowy licytowanych nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu.
Szczegółowych informacji udziela Komornik Sądowy pod nr tel. 41 375 30 15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak

Druga licytacja nieruchomości położonej na gruntach miejscowości Morzywół – Hala produkcyjna !!!

O B W I E S Z C Z E N I E O L I C Y T A C J I
N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzej Szteleblak mający Kancelarię Komorniczą nr II w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 05-03-2024r., o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Końskich ul. Odrowąża 5 odbędzie się w trybie art. 953 k.p.c. w zw. z art. 983 k.p.c. druga licytacja nieruchomości położonej na gruntach miejscowości Morzywół, gmina Gowarczów, powiat konecki, województwo świętokrzyskie, dla której Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KI1K/00050317/6.
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działki o numerze ewidencyjnym 105/2
o powierzchni 1,1000 ha, która to jest zabudowana budynkiem usługowo – biurowym oraz halą magazynowo – produkcyjną. Budynek usługowo – biurowy jest obiektem murowanym, dwukondygnacyjnym ze stropodachem płaskim, dwuspadowym.
Na dzień oględzin budynek jest zdewastowany: brak stolarki drzwiowej, okiennej oraz wewnętrznych instalacji, zdemontowane częściowo sufity podwieszane, grzejniki armatura sanitarna itp. Powierzchnia zabudowy budynku usługowo – biurowego – 435 m2, a powierzchnia użytkowa – 798,43 m2.
Hala produkcyjna jest obiektem wysokiego składowania, parterowym, wolnostojącym o konstrukcji szkieletowej, stalowej. Wokół budynków zostały wykonane ciągi komunikacyjne, place składowe oraz parkingi o nawierzchni utwardzonej kostką brukową betonową, a także tereny zieleni urządzonej. Teren nieruchomości ogrodzony jest z trzech stron. Ogrodzenie frontowe na działce drogowej nr 105/1. Kształt działki korzystny – w formie prostokąta. Teren nieruchomości płaski i równy w części zagospodarowanej, w części północno-zachodniej występują nierówności terenu. Dostępność komunikacyjna dobra – dojazd do nieruchomości drogą wojewódzką nr 728 (Końskie – Grójec) – droga o nawierzchni asfaltowej, na działkę urządzony jest zjazd z drogi gminnej utwardzonej tłuczniem. Uzbrojenie terenu: energia elektryczna z z sieci, woda ze studni głębinowej zlokalizowanej na nieruchomości, odprowadzenie ścieków socjalno – bytowych do zbiornika na ścieki socjalno – bytowe.
Przeznaczenie działki w Studium – Teren zabudowy usługowej. Dla przedmiotowej nieruchomości została wydana decyzja
o warunkach zabudowy GT.6730.D.15.2011 ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku składowo – usługowego na budynek handlowo – ekspozycyjny, budowie budynku składowego to jest hali z łącznikiem między nią a budynkiem handlowo – ekspozycyjnym, zbiornika na ścieki, sztucznego zbiornika przeciwpożarowego wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami towarzyszącymi.

Suma oszacowania nieruchomości wynosi: 3.038 712,00 zł brutto, netto 2.470 497,56 zł.
Cena wywołania 2/3 sumy oszacowania wynosi: 2.025 808 00 zł (w tym podatek VAT 23% zgodnie z art. z art. 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług).
Rękojmia 10% sumy oszacowania wynosi: 303.871,20 zł

Rękojmia w wysokości 10 % sumy oszacowania należy wpłacić do dnia poprzedzającego dzień licytacji w Kancelarii Komornika Sądowego, bądź na konto Komornika: PKO Końskie 04 1020 2629 0000 9402 0255 0598 do sprawy Km 1000/18 nr KW KI1K/00050317/6.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowania, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną tam ogłoszone najpóźniej trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Operat szacunkowy licytowanej nieruchomości znajduje się w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym
w Końskich przy ul. Piłsudskiego 4 i jest do wglądu. Nieruchomość można będzie oglądać dnia 20-02-2024r.(wtorek)
od godz. 9:00 do godz. 12:00. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 41-375-30-15.

Komornik Sądowy
Andrzej Szteleblak