Właściwość

 

Właściwość Komornika Sądowego obejmuje:

Właściwość miejscowego Sądu Rejonowego
w Końskich tj. miasto Końskie,
oraz następujące gminy: Gowarczów, Stąporków, Mniów, Smyków, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Fałków.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Końskich wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również formułę: Oświadczam, że wyboru Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Końskich Andrzeja Szteleblaka dokonałem w oparciu o uprawienie zawarte w art.10 ust.3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.